Asiakaspalvelu (03) 3142 3400 | Päivystys 0500 620 124

Elisat sanovat sanasen siivoustyöstä opiskelun ohella

Kirjoitettu syyskuu 11, 2017 Elisa Kurtti, Elisa Rintaluoma

 Tämä on yhteistuumin laadittu blogiteksti kesätyöstä Lännen Siivouspalvelussa. Nimemme ovat Elisa Kurtti ja Elisa Rintaluoma ja olemme työskennelleet ”Lännellä” useamman vuoden siivoushommissa opintojen ohella. Jaamme nyt hieman omia kokemuksiamme siivousalalta ja Lännen Siivouspalvelussa työskentelystä pääsääntöisen opiskelun ohessa.

Esittelyidemme osalta kirjoitamme itsestämme seuraavaksi kolmannessa persoonassa sukunimiemme mukaan sekaannuksen välttämiseksi. Kurtti on opiskellut kolme vuotta yliopistossa yhteiskuntatutkimusta ja aloittaa tietojenkäsittelytieteet toisena pääaineena tulevana syksynä 2017. Kurtti on työskennellyt Lännen Siivouspalvelulla vuoden 2013 kesästä lähtien ja tämä on hänelle siten neljäs porrassiivouksen parissa vietetty kesä. Kesätöiden lisäksi Kurtti on työskennellyt Lännellä osa-aikaisesti opintojen ohessa. Rintaluoma opiskelee neljättä vuotta sosiaalialaa Tampereen ammattikorkeakoulussa. Hän on työskennellyt Lännen Siivouspalvelussa kesästä 2015 lähtien, kesäisin peruspesijänä ja koulun ohella tuuraajana porrassiivouksessa.

Elisat


Porrassiivous

Porrassiivoojan työtehtäviin kuuluvat taloyhtiöiden rappukäytävien, saunatilojen sekä muiden yhteisten tilojen viikoittainen ylläpitosiivous. Kokemuksiemme mukaan työtä luonnehtii säännönmukaisuus, selkeä työnkuva sekä itsenäisyys. Työssä pääsee kehittämään organisointikykyään sekä itsenäistä ongelmanratkaisutaitoa. Työn itsenäisyyden näemme sekä myönteisenä puolena että haasteena. Toisaalta selkeä ja ennalta-arvattava työnkuva tekee porrassiivouksesta vähemmän stressaavaa ja työn saa tehdä rauhassa omaan tahtiinsa ilman tarvetta aktiivisesti sovittaa työskentelyään yhteen jonkun muun kanssa. Itsenäinen työskentely porrassiivouksen parissa sallii tässä mielessä myös sen, ettei töissä ole koko ajan pakko puhua muille, jos siltä ei tunnu. Tästä huolimatta työssä tarvitaan myös asiakaspalvelutaitoa niin, että asiakkaat tulevat kohdatuiksi esimerkiksi tervehtimällä tai niin, että heidän esittämäänsä palautteeseen tai kysymyksiin vastataan. Toisinaan porrassiivouksessakin on törmätty tilanteisiin, joissa yleisistä sosiaalisista taidoista, kuten kuuntelutaidosta on ollut hyötyä ja ihmisten huomioon ottaminen esimerkiksi keskustelussa on saattanut olla tärkeää.

 
Lännen Siivouspalvelussa työssä viihtymistä on edistänyt työyhteisön rentous, sillä esimerkiksi töissä musiikin kuuntelun salliminen tekee ajoittain itseään toistavasta työstä astetta mielekkäämpää. Porrassiivouksen kääntöpuolina voisimme yhteisten pohdintojemme tuloksena mainita, että työn itsenäisyys voi joskus olla myös kuormittavaa, kun päivän aikana ei välttämättä tule vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Työnkuvan keskeisimpiä haasteita on myös kohteesta riippuen työhön varatun ajan riittämättömyys sekä kohteiden likaisuus. Työ saattaa myös ajoittain tuntua epäkiitolliselta, jos kohteet lyhyen ajan jälkeen näyttävätkin ihan samalta kuin ennen siivousta. Lännen Siivouspalvelussa työtiimin tuki ja ymmärrys työntekijän asemaa ja työnkuvan realiteetteja kohtaan kuitenkin rakentavat ilmapiiriä, joka auttaa jaksamaan työssä.


Peruspesut

Peruspesuihin kuuluu porrashuoneiden lattioiden vahanpoisto ja vahaus. Työtä tehdään työpareina, joten paikalla on aina joku, jonka kanssa voi pohtia työn etenemistä sekä mahdollisia vastaan tulevia haasteita. Parityössä on kuitenkin tärkeää, että työn tekemisen tavoista ja järjestelyistä saadaan sovittua yhteisesti, ja tässä suhteessa esimerkiksi neuvottelutaito on tärkeässä asemassa työn onnistumisen kannalta. Peruspesuissa hyvä puoli on, että työn jäljen näkee selvästi. Työ etenee selkeästi saman kaavan mukaan ja sujuu luontevasti, kun siitä tulee rutiinia. Ajoittain peruspesuissakin saattaa tulla vastaan haasteita, mutta silloinkin työyhteisö on tukena ja neuvoa voi aina kysyä. Joskus esimerkiksi vaha ei lähde lattiasta odotetulla tavalla ja siksi lattian puhdistaminen saattaa vaatia enemmän aikaa. Työturvallisuudesta huolehtiminen peruspesuissa on todella tärkeää lattioiden liukkauden sekä käytettyjen pesuaineiden takia. Silloin tällöin tulee vastaan myös huonolla tuulella olevia asukkaita, mutta neutraalilla suhtautumisella heidänkin kanssaan pärjää. Useimmiten työstä kuulee kuitenkin pelkkää kiitoksta myös asukkailta ja tässä suhteessa peruspesujen tekeminen on työnä porrassiivousta palkitsevampaa, sillä oman työn jäljen näkee selvästi ja työstä saa suoremmin myös kiitosta osakseen.


Siivousala ja Lännen Siivouspalvelu työnantajana

Kokemustemme mukaan siivousalan maine vaikuttaa olevan aika negatiivinen. Välillä esimerkiksi kuulee, että siivous on viimeinen asia mitä nuoret suostuvat työkseen tekemään. Siivous ei kuitenkaan ole niin kamalaa kuin voisi kuvitella, vaan se on jopa ihan mukavaa hommaa, kun huomioon otetaan esimerkiksi työn selkeys, säännöllisyys sekä mahdollisuus omannäköisen työotteen kehittämiseen. Siivous on myös liikunnallista työtä ja esimerkiksi fyysisen kunnon ylläpitäminen tulee osin toteutettua myös työn kautta. Siivoustyö kuitenkin vaatii tekijältään myös pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä sekä hyvää asennetta, sillä yksinkertaisuudestaan huolimatta se ei aina ole helppoa.


Olemme molemmat olleet tyytyväisiä Lännen Siivouspalveluun työnantajana, sillä työyhteisössä vallitseva ilmapiiri on avoin ja työntekijän huomioiva, minkä lisäksi työn haasteista ja ongelmakohdista voi puhua ja niihin puututaan. Olemme myös kokeneet, että työnjohdossa työntekijään luotetaan ja työntekijää sekä hänen työpanostaan arvostetaan ja se myös ilmaistaan, mikä tukee työssä viihtymistä. Tämän sekä kevyen ja huumorintajuisen ilmapiirin vuoksi koemme voivamme suositella Lännen Siivouspalvelua työpaikkana. Omalta osaltamme siivoustyön tekeminen on meille todennäköisesti väliaikainen vaihe, sillä meidän molempien tavoitteena on jatkossa löytää opiskelemiemme alojen töitä. Siivoustyö on kuitenkin nähdäksemme opettanut meille kärsivällisyyttä, päättely- ja ongelmanratkaisukykyä sekä itsenäistä työotetta, joista on yleisellä tasolla hyötyä jatkossakin tehtävässä kuin tehtävässä.

Kirjoitus kuuluu kategorioihin: