Korjaus- ja muutostyöilmoitus | Valkeakosken Kiinteistöpiste

MUUTOSTYÖILMOITUSTEN KÄSITTELY VALKEAKOSKEN KIINTEISTÖPISTEEN ASIAKASKIINTEISTÖISSÄ:


Täytä ja lähetä sähköinen lomake tai lataa tulostettava lomake.

Huoneiston korjaus- ja muutostyöilmoitus

• Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus (rakennusluvan vaatimassa työssä täytyy huomioida yksityishenkilön tiedonantovelvollisuus verohallinnolle).
• Teetä tarvittavat suunnitelmat alan ammattilaisella.
• Muutostyöhön ryhtyvän on varmistettava, onko rakenteissa ja materiaaleissa asbestia/haitta-aineita, asbestiohje.
• Täytä muutostyön hakemuslomake.
• Lähetä muutostyön hakemuslomake ja suunnitelmat taloyhtiölle.
• Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden, tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas).
• Taloyhtiön hallitus käsittelee ilmoituksen ja nimeää työlle valvojan (kustannukset maksaa osakas). Valvonta ei siirrä remontin vastuuta taloyhtiölle, osakas vastaa ensisijaisesti siitä, että remontti toteutetaan hyvän rakennustavan mukaisesti.
• Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle.
• Osakkaan tulee huolehtia mahdollisen rakennusluvan hakemisesta, tätä varten taloyhtiö antaa osakkaalle valtakirjan.
• Muutostyöt voi aloittaa, kun kaikki tarvittavat luvat ovat kunnossa.
• Mikäli muutostyön yhteydessä paljastuu korjaustoimenpiteitä vaativa vika tai vahinko yhtiön vastuulle kuuluvassa rakennuksen osassa, niin osakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä valvojaan tai isännöitsijään.
• Muutostyön valmistuttua – taloyhtiölle on ilmoitettava muutostyön valmistuminen sekä toimitettava loppudokumentit muutostyöstä (valvojan muistiot, loppukuvat, tarkastuspöytäkirjat (LVIS), viranomaistarkastusasiakirjat). Mikäli muutostyötä ei ilmoiteta valmiiksi, niin tehty muutostyö ei kirjaudu isännöitsijäntodistukseen.

Käsittelyajat
Ilmoituksen käsittelylle on varattava riittävästi aikaa. Normaalisti käsittely kestää 1-2 viikkoa. Loma-aikoina tulee varautua pidempiin käsittelyaikoihin.
Kustannukset
Muutostyöilmoituksen käsittelystä voidaan periä maksu ilmoittajalta, jos käsittelystä aiheutuu lisäkustannuksia, esimerkiksi jos ilmoituksessa on olennaisia puutteita, jotka vaativat lisätyötä tai -selvityksiä. Osakkaalta voidaan vaatia ilmoituksen käsittelykuluja myös silloin, kun työ on tarpeen käsitellä ylimääräisessä hallituksen kokouksessa tai yhtiön on itse hankittava lisäselvityksiä hankkeen arviointia varten.
Lännen Isännöintipalvelu Oy perii taloyhtiöltä muutostyöilmoituksen käsittelystä 64,00 € (sis. alv). Puutteellisten muutostyöhakemusten käsittelystä peritään selvityksestä aiheutuneen työmenekin mukaan 82,00 €/h (sis. alv).
Muutostyön valvonnasta ja tarkastuksista peritään teknisen isännöitsijän hinnaston mukaan 82,00 €/h (sis. alv) sekä matkakulut 0,67 €/km (sis. alv).
Kylpyhuonekunnostuksen valvonnasta peritään 512,00€ (sis. alv). Kylpyhuonekunnostuksen valvontaan sisältyy viisi valvontakäyntiä, sisältäen vedeneristeiden kuivakalvovahvuuksien mittauksen seinästä ja lattiasta.
Vedeneristeiden tarkastuksista peritään 245,00€ (sis. alv.), sisältäen vedeneristeiden kuivakalvovahvuuden mittauksen seinästä ja lattiasta. Vaativissa muutostöissä taloyhtiö voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden kustannukset peritään syntyvien kulujen mukaan osakkaalta. Valvontakustannukset ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

Täytä huoneiston korjaus- ja muutostyöilmoitus.